Vi sätter oberoende värden.

Dokument

NERLADDNING AV DOKUMENT

Här kan du ladda ner de flesta av våra dokument med mer information om våra tjänster. Innefattar också äldre broschyrer.

Infodokumenten är så kallade pdf:er och kräver att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Har du inte det kan du ladda ner det gratis genom att klicka på länken nedan.

PROGRAMVAROR

När du anlitar oss får du också tillgång till våra unika programvaror, registerhanteringssystemet Porthos och det kompletta verktyget Athos.

UTREDNINGAR

Ibland kommer inte parter överens. Då behövs extern och oberoende kompetens, kvalificerad hjälp för specifika projekt och kartläggning inom ekonomi, teknik och ansvar etc. Vår byrå utför kvalificerade och oberoende utredningar samt kartläggningar för olika ändamål.

VÄRDERINGAR

Vid många tillfällen krävs att anläggningstillgångar och fastigheter/byggnader värderas. Det är av stor vikt att värderingen utförs oberoende och professionellt. Vår byrå har stor erfarenhet av värderingar och besiktningar för olika ändamål samt är helt oberoende.

 • Försäkringstekniska utredningar
 • Skadeersättningsanspråksutredningar
 • Fastighetstaxeringsutredningar/deklarationer
 • Fysiska inventeringar avseende anläggningstillgångar, underhålls- respektive försäkringsobjekt
 • Uppläggningar och utredningar av register för anläggningstillgångar/redovisning, avskrivningar, kalkyleringar och försäkringsobjekt/värden
 • Underlag för substans- och företagsvärderingar
 • Bokföringstekniska utredningar
 • Underförsäkringsavstämningar
 • Förteckningar och utredningar av skadad och oskadad egendom
 • Ekonomiska och tekniska registerhanteringssystem
 • Tolkning av försäkringsvillkor
 • Rådgivning
 • Försäkringsvärderingar
 • Anläggningsvärderingar
 • Industrivärderingar
 • Maskinvärderingar
 • Marknadsvärderingar
 • FKB-metodsvärderingar
 • Fastighetsvärderingar
 • Skadevärderingar
 • Fastighetstaxeringsvärderingar
 • Eftervärdering vid skador
 • Försäkringstekniska värderingar
 • Industritillbehörsvärderingar
 • Nybyggnadskostnadskalkyleringar
 • Belånings/bankvärderingar
 • Beslagsvärderingar