Vi sätter oberoende värden.

Våra tjänster

Skadevärdering

Förvärdering

Opartiskhet och
Rättrådighet

OBEROENDE, KVALIFICERADE OCH PERSONLIGEN FÖRORDNANDE VÄRDERINGS- OCH BESIKTNINGSMÄN.

Vi har specialiserat oss på opartiska värderingar avseende anläggningar, industri, försäkring, fastighet, marknad, maskiner, FKB-metoden, skadevärderingar, underhåll och komponentavskrivning.

ÄR NI I BEHOV AV ATT FÅ UTFÖRT EN OPARTISK VÄRDERING OCH ETT OBEROENDE UTLÅTANDE?

Vi tillämpar humana taxor samt tillhör en av de få värderingsbyråer som är helt oberoende från bank-, försäkrings- och mäklarintressen, vilket är en styrka för alla parter.

Vi finns också under www.besiktning.nu