OPARTISKHET OCH RÄTTRÅDIGHET

OBS! Har ni fått mail från CKV AB så öppna inte

detta,  jag har blivit utsatt för Nätfishing!

Oberoende, kvalificerade och personligen förordnande  värderings- och besiktningsmän.

Vi har specialiserat oss på opartiska värderingar avseende anläggningar, industri, försäkring, fastighet, marknad, maskiner,  FKB-metoden, skadevärderingar, underhåll och komponentavskrivning. Vi finns också under  www.besiktning.nu

Är ni i behov av att få utfört en opartisk värdering och ett oberoende utlåtande?

Vi tillämpar humana taxor samt tillhör en av de få värderingsbyråer som är helt oberoende från bank-, försäkrings- och mäklarintressen, vilket är en styrka för alla parter.

Medlemmar av: