Vi sätter oberoende värden.

Skadevärderingar hör till vårt område

Eftervärdering vid skador och rekonstruktioner efter skada

Till oss kan ni vända er för att få professionell och kvalificerad hjälp med bland annat eftervärdering vid skador och rekonstruktioner efter skada. Så vad innebär det? Till exempel kan det vara så att det finns en tvist mellan två parter där man inte är överens om värdet vid en skadereglering och då kan vi vara till hands som en oberoende part.

Vi har ett stort kontaktnät och utbredda branschkontakter vilket gör att vi kan hjälpa till så att en verksamhet kan komma igång snabbt igen efter att en skada skett. Exempel på det kan vara att ordna med ersättningsobjekt i form av att ta fram en likvärdig utrustning.

Rekonstruktioner efter en skada kan vara av största vikt för verksamhetens överlevnad och vi kan också reda ut om skadan är ersättningsbar eller inte. Vi var själva med om en brand i våra lokaler år 2008 så vi vet vad det innebär både praktiskt och känslomässigt.

Skadevärderingar hör till vårt område

Försäkringsutredning efter skada

När det handlar om försäkringsutredning efter skada så har vi kunskap och erfarenhet om allt inom området. Vid en skadereglering utför vi både värdering, eftervärdering, besiktning, förteckning av skadad och oskadad egendom samt underförsäkringsavstämningar. Skador kan gälla till exempel både stora och mindre brandskador och vi är en värderingsbyrå som är helt oberoende av både banker, försäkrings- och mäklarintressen.

Därför får ni i en försäkringsutredning efter skada hjälp från oss med en opartisk värdering och ett oberoende utlåtande, vilket är en fördel för de som är inblandade. Skadevärderingar är ett av våra expertområden men vi gör så mycket mer. Om ni har några frågor kring hur vi kan hjälpa er så går det bra att fylla i er förfrågan i ett kontaktformulär på vår hemsida, så återkopplar vi så snart som möjligt.

Skadeersättningsanspråksutredning

Efter att en skada skett på till exempel fastighet eller maskiner så gör man en skadeersättningsanspråksutredning och vi bistår gärna med vår kunskap och expertis så att det blir så bra och rättvist som möjligt. Vi tar fram alla värden som gäller för egendomen för att till slut lämna ett oberoende utlåtande. Nyanskaffnings- och återanskaffningsvärde samt marknadsvärde, dagsvärde och tekniska värden är faktorer som tas med i beräkningarna när vi gör en skadeersättningsanspråksutredning.

Det kan kännas som en övermäktig process, speciellt efter att olyckan varit framme, men därför kan ni lämna det i våra händer. Vi har många års erfarenhet och gedigen kunskap vilket gör att ni får den bästa stöttningen. Ni är varmt välkomna till Claesson Konsult & Värdering och vi ser fram emot att hjälpa er.