Vi sätter oberoende värden.

Om våra tjänster

VAD KAN VI ERBJUDA ER?

Claesson Konsult & Värdering AB är kvalificerade oberoende industrikonsulter och värderingsmän. Våra uppdragsgivare är försäkringsbolag, försäkringsmäklare, revisorer, oberoende skadereglerare, banker, advokater, kommuner, företag och industrier, samt myndigheter m.fl.

Vänd Er med förtroende till oss!

PROGRAMVAROR

När du anlitar oss får du också tillgång till våra unika programvaror, registerhanteringssystemet Porthos och det kompletta verktyget Athos.

UTREDNINGAR

Ibland kommer inte parter överens. Då behövs extern och oberoende kompetens, kvalificerad hjälp för specifika projekt och kartläggning inom ekonomi, teknik och ansvar etc. Vår byrå utför kvalificerade och oberoende utredningar samt kartläggningar för olika ändamål.

VÄRDERINGAR

Vid många tillfällen krävs att anläggningstillgångar och fastigheter/byggnader värderas. Det är av stor vikt att värderingen utförs oberoende och professionellt. Vår byrå har stor erfarenhet av värderingar och besiktningar för olika ändamål samt är helt oberoende.

 • Försäkringstekniska utredningar
 • Skadeersättningsanspråksutredningar
 • Fastighetstaxeringsutredningar/deklarationer
 • Fysiska inventeringar avseende anläggningstillgångar, underhålls- respektive försäkringsobjekt
 • Uppläggningar och utredningar av register för anläggningstillgångar/redovisning, avskrivningar, kalkyleringar och försäkringsobjekt/värden
 • Underlag för substans- och företagsvärderingar
 • Bokföringstekniska utredningar
 • Underförsäkringsavstämningar
 • Förteckningar och utredningar av skadad och oskadad egendom
 • Ekonomiska och tekniska registerhanteringssystem
 • Tolkning av försäkringsvillkor
 • Rådgivning
 • Försäkringsvärderingar
 • Anläggningsvärderingar
 • Industrivärderingar
 • Maskinvärderingar
 • Marknadsvärderingar
 • FKB-metodsvärderingar
 • Fastighetsvärderingar
 • Skadevärderingar
 • Fastighetstaxeringsvärderingar
 • Eftervärdering vid skador
 • Försäkringstekniska värderingar
 • Industritillbehörsvärderingar
 • Nybyggnadskostnadskalkyleringar
 • Belånings/bankvärderingar
 • Beslagsvärderingar