Vi sätter oberoende värden.

Skadevärdering

OPARTISKA SKADEVÄRDERINGAR

Vid skadereglering utför vi värderingar och eftervärderingar, underförsäkringsavstämningar, förteckning över skadad och oskadad egendom (maskiner och inventarier samt byggnader), samt besiktningar.

Det gäller både stora och små skador och brandskador. Vi tar fram nyanskaffnings-, återanskaffnings-, marknads-, dags-, och tekniska värden gällande egendom och ger ett oberoende utlåtande. Claesson Konsult & Värdering AB tillämpar alltid försäkringsvillkorens värderingsregler.

Avser både försäkringsgivare och försäkringstagare eller ombud.

SKADEERSÄTTNING

Ofta vill båda parterna vid en skadereglering att verksamheten ska komma i gång så snabbt som möjligt. Vi kan hjälpa uppdragsgivaren att ta fram ersättningsobjekt om så önskas.

Det kan till exempel innebära att vid en skada på ett sågverk ta fram likvärdig utrustning, ny eller begagnad.

Det kan också gälla maskiner som skall ersättas med annan typ än likvärdig då dessa maskiner inte längre tillverkas etc.

Vi kan också utreda om en skada är ersättningsbar eller ej.

STORT NÄTVERK

Vår byrå har stor erfarenhet av de flesta branscher och ett stort nätverk samt kan ställa upp snabbt. Vi har bland annat mycket stor erfarenhet av sågverks-, trä- och verkstadsindustrin.

UPPDRAGSBESTÄLLNING VIA NÄTET

Kontakta oss direkt via vårt formulär » under rubriken förfrågningar och beskriv skada och värden som ska tas fram så kontaktar vi er snarast.

TVIST

Ibland kommer inte parterna överens om värdet vid en skadereglering. Det kan finnas en osäkerhet gällande ersättningens storlek eller föreligger ett tvistemål (tvist om värde). Det är här vi kommer in och utför en oberoende skadevärdering.

VI VET HUR DET KÄNNS!

Hösten 2008 drabbades vårt kontor av en brand. Vi vet hur det känns när olyckan är framme och sätter stora spår i verksamheten, även känslomässigt.