Vi sätter oberoende värden.

Ekonomisk marknadsvärdering

Vid värdering av företag och analysering av bokförda värden bör ibland maskiner och inventarier samt andra anläggningstillgångar värderas separat. Det kan gälla försäljning, samgående, uppköp, skiften, uppskrivning, överlåtelse eller inför ett internt beslutsunderlag. Det kan också gälla för nettoförsäljningsvärdering.

Vid värdering av företag och analysering av bokförda värden bör ibland maskiner och inventarier samt andra anläggningstillgångar värderas separat. Det kan gälla försäljning, samgående, uppköp, skiften, uppskrivning, överlåtelse eller inför ett internt beslutsunderlag. Det kan också gälla för nettoförsäljningsvärdering.

OBEROENDE VÄRDEUTLÅTANDE

Vår byrå utför då en inventering och besiktning på plats och dokumenterar tillgångarna samt tar fram värden där beställaren erhåller ett oberoende värdeutlåtande. Vi utför värderingar av hela bolag, delar av bolag av eller enstaka maskiner.