Vi sätter oberoende värden.

Värderingar

OPARTISKA FÖRSÄKRINGSVÄRDERINGAR

Claessons Konsult & Värdering AB är en helt oberoende, fristående och opartisk värderingsbyrå som har specialiserat sig på opartiska industri-, försäkrings-, maskin- och marknadsvärderingar.

Vi utför värderingar och förvärderingar av maskiner och inventarier, installationer samt byggnader, men även totala anläggningsvärderingar.

REGISTER

Vi utför också datorbaserade försäkrings- och anläggningsregister samt fysiska inventeringar i enlighet med försäkringsvillkoren och enligt nya Bokföringsnämndens krav.

För detta ändamål har vi utvecklat ett registerhanteringsprogram kallat Porthos.

STORT VÄRDERINGSKUNNANDE

Vi har ett mycket stort värderingskunnande och har arbetat med värderingar sedan i början av 1970-talet. Vår byrå består av välutbildade ingenjörer och värderingsmän som med speciellt utarbetade förvärderingsmetoder, systematik och med stor erfarenhet utför dessa värderingar.

Vi är väl insatta i försäkringsvillkoren och har genomgått IFU Utbildnings AB:s kursprogram för Egendoms- och avbrottsförsäkring. Våra uppdragsgivare är bl.a. försäkringsbolag, mäklare, banker, företag och industrier samt oberoende skadereglerare etc.

BYGGNADER

Gällande byggnader och installationer utför vi FKB-metodsvärderingar, tekniska värderingar samt marknadsvärderingar som avser de flesta typer av byggnader samt branscher inklusive kyrkobyggnader. Vi utbildar också företagens egen personal i värderingsteknik etc.