Vi sätter oberoende värden.

Porthos

PORTHOS är ett unikt och komplett registerhanteringssystem i Windows baserat på ett antal olika delregister som gör det till marknadens mest lovande program.

De egenskaper programmet har är att det kan hantera försäkring, teknik, ekonomi, redovisning, underhåll, kalkylering och anläggningsredovisning samt avskrivningshantering i ett och samma system. Det hanterar även Komponentavskrivning.

Programmet anpassas också efter kundönskemål.

ANLÄGGNINGSREGISTER

Med tekniska och ekonomiska data

  • Försäkringsregister – dokumentation med värderingstekniska data
  • Avskrivningsregister med historik, månad – helår
  • Komponentavskrivningar
  • Kalkylering på anskaffnings/återanskaffningsvärde
  • Plan-, kalkyl- och skattemässig avskrivning
  • Teknisk värdeminskning/ avskrivning
  • Budgeterad avskrivning och avskrivningssimulering
  • Marknads- och tekniskvärdering
  • Service- och underhållsinformation per objekt
  • Lägga in ritningar, layouter per objekt m.m.