Vi sätter oberoende värden.

Belåning/bankvärdering

Anlita oss för marknadsvärderingar

Boutredningar och likvidationsvärderingar Så långt tillbaka som sedan 1971 har vi hjälpt både företag och verksamheter av olika slag med bland annat marknadsvärderingar och konkursvärdering med mera. Hos oss finner ni bred kunskap och kompetens inom området och ni kan känna er trygga med vår expertis. Bland våra tjänster finns också boutredningar och likvidationsvärderingar, så [...]