Tillhör ni typen av företag som skall använda regelverket K3?. Då är det viktigt att ni förhåller er till regelverket.
Avskrivningsmodellen för fastigheter, byggnader och andra tillgångar kan komma att förändras. Uppdelning kommer att ske i olika komponenter med olika avskrivningstider beroende av olika långa livslängder etc.

För redan befintliga tillgångar kanske avskrivningen ändras så att man utgår ifrån avskrivet belopp, restvärdet, och börjar om på nytt med utgångspunkt av detta värde- kommer att ställa stora krav på befintliga anläggnings/inventarieregister och dylika system. Klarar programmen av detta?

Vår byrå har utvecklat ett registerhanteringssystem för all typ av avskrivning som klarar av komponentavskrivningar.

Se under rubriken ”Tjänster” och välj Porthos samt under rubriken ”Specialisering” och välj komponentavskrivning.

Låter detta intressant tag då kontakt med oss.

Läs vidare om komponentavskrivning bl.a. bokföringsnämnden utkast till regelverket K3.