Under åren har vi utfört en mängd skadevärderingar åt olika försäkringsbolag, vi ser att många drabbade företag är underförsäkrade och detta kan vara så att man inte vid tecknandet av försäkring frågat om det är fabriksnya maskiner utan man utgått ifrån vad man har i sitt anläggningsregister. Vidare så bör man också se över om det finns maskiner som inte går att anskaffa nya idag och kanske går att anskaffa begagnade istället, då bör man överväga att försäkra dessa som förstarisk försäkring.