Anläggningsregister och kodifieringssystem för sågverk och träföretag kallat SÅGSAM.

Det är ett hjälpmedel och ett verktyg för att kunna kodifiera och strukturera en anläggning för teknik och ekonomi etc. SÅGSAM kan anpassas till komponentindelning för komponentavskrivning och underlätta för företagen och dess ekonomer istället för att varje företag eller varje koncern väljer olika indelningar och uppfinner ”hjulet på nytt”. I nu läget känner inte alla företag och dess ledning till vad det nya regelverket K3 innbär och det, kommer ge en hel del merarbete framöver, därför är det bra att ta tag i detta redan nu.