Behöver ni hjälp att gå igenom era anläggningsregister och få kontroll på  värden så att ni enkel kan göra utrangeringar och ha kontroll på värdena. Vi ser att många företag har dålig kontroll på detta.