Vikten av att ha rätt försäkringsvärde i samband med en försäkringsskada är stor. Våra värderingsmän utför opartisk värderingar så att Ni ej är underförsäkrade om skadan vore framme. Vi ser mer och mer när vi utför skadevärderingar att underförsäkring råder. Detta kan bli katastrofalt för företaget vid en uppbyggnad. Ta kontakt med oss för mer information.