Inlägg av mc@varderingar.com

Har ni rätt försäkringsvärde vid en skada?

Vikten av att ha rätt försäkringsvärde i samband med en försäkringsskada är stor. Våra värderingsmän utför opartisk värderingar så att Ni ej är underförsäkrade om skadan vore framme. Vi ser mer och mer när vi utför skadevärderingar att underförsäkring råder. Detta kan bli katastrofalt för företaget vid en uppbyggnad. Ta kontakt med oss för mer […]

Är ni behov utav

Är ni behov att utföra försäkringsvärdering (förvärderingar), skadevärdering, marknadsvärderingar eller annat typ av värdering ta då kontakt med oss. Vi har specialiserat oss på opartisk värderingar inom industri, försäkringar, marknad, maskiner, inventarier, FKB-metodvärderingar samt skadevärderingar. Våra kunder är företag, försäkringsbolag, skadereglerare, banker, advokater, kommuner, olika myndigheter m.m. Vi arbetar i hela Norden. Vi är förordnade […]

Skadevärderingar/utredningar

Under åren har vi utfört en mängd skadevärderingar åt olika försäkringsbolag, vi ser att många drabbade företag är underförsäkrade och detta kan vara så att man inte vid tecknandet av försäkring frågat om det är fabriksnya maskiner utan man utgått ifrån vad man har i sitt anläggningsregister. Vidare så bör man också se över om […]

Verktyg för Komponentredovisning och avskrivning

Tillhör ni typen av företag som skall använda regelverket K3?. Då är det viktigt att ni förhåller er till regelverket. Avskrivningsmodellen för fastigheter, byggnader och andra tillgångar kan komma att förändras. Uppdelning kommer att ske i olika komponenter med olika avskrivningstider beroende av olika långa livslängder etc. För redan befintliga tillgångar kanske avskrivningen ändras så […]

För högt taxeringsvärde och för hög fastighetskatt ?

I höstas 2018 var det åter dags att deklarera hyreshus, industrier, elproduktionsenheter och specialenheter. Taxeringsvärdet skall i princip utgöra 75% av marknadsvärdet två år efter taxeringsåret, alltså i 2011-års prisnivå, och grundar sig på lämnade uppgifter i deklarationen. Troligtvis blir det taxeringshöjningar, speciellt för hyreshus (inkl. kontorsenheter). Av erfarenhet vet vi att de flesta företag och dylikt tar […]