Inlägg av mc@varderingar.com

Är ni behov utav

Är ni behov att utföra försäkringsvärdering (förvärderingar), skadevärdering, marknadsvärderingar eller annat typ av värdering ta då kontakt med oss. Vi har specialiserat oss på opartisk värderingar inom industri, försäkringar, marknad, maskiner, inventarier, FKB-metodvärderingar samt skadevärderingar. Våra kunder är företag, försäkringsbolag, skadereglerare, banker, advokater, kommuner, olika myndigheter m.m. Vi arbetar i hela Norden. Vi är förordnade […]

Skadevärderingar/utredningar

Under åren har vi utfört en mängd skadevärderingar åt olika försäkringsbolag, vi ser att många drabbade företag är underförsäkrade och detta kan vara så att man inte vid tecknandet av försäkring frågat om det är fabriksnya maskiner utan man utgått ifrån vad man har i sitt anläggningsregister. Vidare så bör man också se över om […]

Verktyg för Komponentredovisning och avskrivning

Tillhör ni typen av företag som skall använda regelverket K3?. Då är det viktigt att ni förhåller er till regelverket. Avskrivningsmodellen för fastigheter, byggnader och andra tillgångar kan komma att förändras. Uppdelning kommer att ske i olika komponenter med olika avskrivningstider beroende av olika långa livslängder etc. För redan befintliga tillgångar kanske avskrivningen ändras så […]

SÅGSAM Anläggningsstruktur och Kodifieringssystem

Anläggningsregister och kodifieringssystem för sågverk och träföretag kallat SÅGSAM. Det är ett hjälpmedel och ett verktyg för att kunna kodifiera och strukturera en anläggning för teknik och ekonomi etc. SÅGSAM kan anpassas till komponentindelning för komponentavskrivning och underlätta för företagen och dess ekonomer istället för att varje företag eller varje koncern väljer olika indelningar och […]

För högt taxeringsvärde och för hög fastighetskatt ?

I höstas 2018 var det åter dags att deklarera hyreshus, industrier, elproduktionsenheter och specialenheter. Taxeringsvärdet skall i princip utgöra 75% av marknadsvärdet två år efter taxeringsåret, alltså i 2011-års prisnivå, och grundar sig på lämnade uppgifter i deklarationen. Troligtvis blir det taxeringshöjningar, speciellt för hyreshus (inkl. kontorsenheter). Av erfarenhet vet vi att de flesta företag och dylikt tar […]