Opartisk Värdering!

Nytt år 2015, dags nu att ta tag i Komponentavskrivning, ni som använder K3-blanketten.

 

K3 SKA TILLÄMPAS PÅ ÅRSREDOVISNINGAR OCH KONCERNREDOVISNINGAR FÖR RÄKEN-SKAPSÅR SOM PÅBÖRJAS EFTER DEN 31 DECEMBER 2013, MEN FÅR TILLÄMPAS TIDIGARE.
Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar och grundar sig på olika komponenterna i en fastighet/byggnad/maskin särskiljs och skrivs av var för sig, det utgår ifrån att varje separat del anses ha olika lång livslängd och den tid de kan användas därför skiljer sig åt.

 

Sedan kan finnas flera olika anledningar till att man behöver hjälp med en värdering. Göra en uppskrivning eller så behöver ni hjälp med värdering  inför försäljning, för banken eller försäkring. Då kan ni tryggt kontakta oss på Claesson Konsult & Värdering AB. Vi har mångårig erfarenhet och är förordnade av Sveriges Handelskamrar. Vi är verksamma över hela Norden.
« Tillbaka