Porthos

 

PORTHOS är ett unikt och komplett registerhanteringssystem i Windows baserat på ett antal olika delregister som gör det till marknadens mest lovande program.

 

De egenskaper programmet har är att det kan hantera försäkring, teknik, ekonomi, redovisning, underhåll, kalkylering och anläggningsredovisning samt avskrivningshantering i ett och samma system. Det hanterar även Komponentavskrivning.

 

Programmet anpassas också efter kundönskemål.

 

Anläggningsregister

 

Med tekniska och ekonomiska data 
 

Försäkringsregister - dokumentation med värderingstekniska data
Avskrivningsregister med historik, månad - helår
Komponentavskrivningar
Kalkylering på anskaffnings/återanskaffningsvärde
Plan-, kalkyl- och skattemässig avskrivning
Teknisk värdeminskning/ avskrivning
Budgeterad avskrivning och avskrivningssimulering
Marknads- och tekniskvärdering
Service- och underhållsinformation per objekt
Lägga in ritningar, layouter per objekt m.m.